Voor contact kunt u bellen met

0598-383048


Let op
dit is het telefoonnummer van
Humanitas.

Zeg wel even dat u belt voor het
Platform Levensvragen

Wat doet het Platform Levensvragen?

Het platform wil de komende tijd cursussen en lezingen aanbieden aan vrijwilligers. Het doel is de vrijwilligers via cursussen en lezingen beter toe te rusten in het omgaan met levensvragen en spiritualiteit. Voorlopig wordt een progamma voor een jaar voorbereid. Wanneer dit aanslaat en in een behoefte voldoet, zal in de toekomst een relatie gelegd worden met zorginstellingen om dan ook beroepskrachten erbij te betrekken.

Waarom een Platform Levensvragen in Midden-Groningen?

Oud worden brengt vaak grote veranderingen met zich mee. Vaak is er sprake van verlies. Verlies van vertrouwde personen of dierbaren. Ook het verlies aan toekomstperspectief brengt ouderen vaak in verwarring. Ze hebben vragen over het leven waar ze niet gemakkelijk met anderen over praten. Lastige vragen ook, waar ze geen pasklaar antwoord op krijgen. Aandacht voor al deze vragen valt meestal buiten de reguliere hulpverlening aan ouderen. Vaak leven deze vragen onder de oppervlakte. Men komt er pas mee als er ruimte en tijd voor is. En dan in een vertrouwelijk contact met een ander. Vrijwilligers, die veel in contact komen met  ouderen, constateren dat veel ouderen worstelen met levensvragen of vragen over de zin van het leven.

Vertegenwoordigers van de Protestantse wijkgemeente Damkerk te Hoogezand, de Martinus-Willibrordusparochie te Sappemeer,  Baptistengemeente Hoogezand-West, Humanitas afdeling Hoogezand-Sappemeer/Slochteren en Kwartier Zorg & Welzijn hebben een aantal gesprekken gevoerd over het thema  ouderen en levensvragen.

De gesprekken hebben opgeleverd dat alle partijen erkennen dat er vooral bij ouderen in hun laatste levensfase een vraag naar levensvragen is. Ook is gebleken dat de verschillende organisaties er al mee bezig zijn. Ieder op hun eigen manier en met hun eigen achtergronden. In het overleg is besloten om samen een Platform Levensvragen op te richten om de aanwezige informatie beter uit te wisselen en te onderzoeken wat gedaan kan worden aan het beter toerusten van vrijwilligers.

Een luisterd oor van een vrijwilliger

Levensvragen zijn vragen over de zin van het leven. Ieder mens heeft levensvragen of vragen rond het bestaan. Soms stelt iemand de vraag direct, zoals: “Wat is de zin van mijn leven?” Voor veel mensen zijn erkenning en herkenning van hun levensvragen erg belangrijk omdat zij hieruit troost en steun kunnen verkrijgen en verbondenheid met het leven kunnen ervaren. Omgaan met het leven, soms gaat dat niet vanzelf. Sommige mensen hebben vragen over hoe het nu verder moet. Anderen willen gewoon graag hun verhaal met iemand delen.

Veel mensen hebben niet altijd de mogelijkheid om in eigen kring hierover een gesprek te voeren. Dan kan het goed zijn om contact te maken met iemand die dit luisterend oor kan bieden.

Het Platform kan u ook in contact brengen met een vrijwilliger, die oor heeft voor uw verhaal. Hij of zij zal u in alle rust uw verhaal laten doen en heeft hier ook overdag ruim de tijd voor.

De vrijwilligers zijn er voor u, bijvoorbeeld wanneer u

  • iets ingrijpends in uw leven hebt meegemaakt en u wilt hierover praten.
  • een dierbare of naaste verloren en bent daardoor het contact met anderen verloren.
  • graag meer betrokken wilt zijn bij de samenleving, bij anderen, maar u weet niet hoe dat aan te pakken.
  • behoefte hebt aan pas op de plaats, een herbezinning op uw leven en daarover eens met iemand van gedachten wilt wisselen.
  • wel eens een gesprek wilt over wat u bezig houdt in het leven, ondanks dat u zich goed kunt redden.
  • behoefte hebt om met iemand te praten over het naderende einde van uw leven.

Aandacht


Aandacht is een variatie van liefde.
Ze is een geschenk dat je ontvangt en geven kunt.
Ze is niet alleen op zichzelf gericht ze ziet ook een ander.
Ze verspreidt licht.
Ze heeft fantasie en is verrassend.
Ze haalt mensen uit de schaduw.
Ze is attent en creatief.
Ze denkt aan wie gemist wordt.
Ze kan stil zijn, maar ook stem geven aan wat vergeten wordt.
Aandacht is voedsel voor de ziel onmisbaar als de liefde.


Marinus van den Berg