Voor contact kunt u bellen met

0598-383048


Let op
dit is het telefoonnummer van
Humanitas.

Zeg wel even dat u belt voor het
Platform Levensvragen

Waarom een Platform Levensvragen in Midden-Groningen?

Oud worden brengt vaak grote veranderingen met zich mee. Vaak is er sprake van verlies. Verlies van vertrouwde personen of dierbaren. Ook het verlies aan toekomstperspectief brengt ouderen vaak in verwarring. Ze hebben vragen over het leven waar ze niet gemakkelijk met anderen over praten. Lastige vragen ook, waar ze geen pasklaar antwoord op krijgen. Aandacht voor al deze vragen valt meestal buiten de reguliere hulpverlening aan ouderen. Vaak leven deze vragen onder de oppervlakte. Men komt er pas mee als er ruimte en tijd voor is. En dan in een vertrouwelijk contact met een ander. Vrijwilligers, die veel in contact komen met  ouderen, constateren dat veel ouderen worstelen met levensvragen of vragen over de zin van het leven.

Vertegenwoordigers van de Protestantse wijkgemeente Damkerk te Hoogezand, de Martinus-Willibrordusparochie te Sappemeer,  Baptistengemeente Hoogezand-West, Humanitas afdeling Hoogezand-Sappemeer/Slochteren en Kwartier Zorg & Welzijn hebben een aantal gesprekken gevoerd over het thema  ouderen en levensvragen.

De gesprekken hebben opgeleverd dat alle partijen erkennen dat er vooral bij ouderen in hun laatste levensfase een vraag naar levensvragen is. Ook is gebleken dat de verschillende organisaties er al mee bezig zijn. Ieder op hun eigen manier en met hun eigen achtergronden. In het overleg is besloten om samen een Platform Levensvragen op te richten om de aanwezige informatie beter uit te wisselen en te onderzoeken wat gedaan kan worden aan het beter toerusten van vrijwilligers.

Aandacht


Aandacht is een variatie van liefde.
Ze is een geschenk dat je ontvangt en geven kunt.
Ze is niet alleen op zichzelf gericht ze ziet ook een ander.
Ze verspreidt licht.
Ze heeft fantasie en is verrassend.
Ze haalt mensen uit de schaduw.
Ze is attent en creatief.
Ze denkt aan wie gemist wordt.
Ze kan stil zijn, maar ook stem geven aan wat vergeten wordt.
Aandacht is voedsel voor de ziel onmisbaar als de liefde.


Marinus van den Berg